Ti pogoji poslovanja urejajo vsa pravna razmerja, ki izhajajo iz uporabe storitve Tipli.si.

 1. UVODNE DOLOČBE

  1. Upravljavec internetne storitve, ki je na voljo na www.tipli.si, ali v mobilni aplikaciji Tipli (v nadaljevanju “storitve”), je Tipli s.r.o., ID št.: 05399092, s sedežem Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praga 1, registriran v poslovnem registru, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 263037 (v nadaljnjem besedilu “upravljavec”).
  2. Ti pogoji poslovanja urejajo medsebojne pravice in obveznosti med izvajalcem storitve in njegovimi uporabniki (v nadaljevanju “pogoji”), pod pogojem, da uporabnik pomeni vsako osebo, ki na kakršenkoli način uporablja storitev (v nadaljevanju kot “uporabnik”). Vsak uporabnik se je dolžan pred uporabo storitve natančno seznaniti s temi pogoji poslovanja in se v primeru nestrinjanja uporabi storitve izogniti. Strinjanje s pogoji izrazi uporabnik s kakršno koli uporabo storitve in to mora biti potrjeno v primeru registracije za namen vzpostavitve uporabniškega računa (v nadaljevanju “registracija”).
  3. Namen storitve je omogočiti uporabnikom pridobitev denarnih nagrad za nakup blaga ali storitev od tretjih oseb in bonus nagrad (v nadaljevanju “nagrade”). Storitev je na voljo brezplačno.
  4. Za uporabo storitve je potrebna internetna povezava. Strošek internetne povezave plača uporabnik in se ne razlikuje od osnovne cene.
 2. REGISTRACIJA

  1. Pogoj za možnost pridobitve nagrad je registracija v storitvi, saj je za evidentiranje in prejemanje nagrad potreben uporabniški račun.
  2. Uporabniški račun se ustvari za uporabnika takoj po registraciji. Registracija za uporabo storitve se lahko izvede z uporabo e-poštnega naslova ali prek osebnega računa na omrežjih Facebook, Apple ali Google, pod pogojem, da mora biti to vedno uporabnikov obstoječi e-poštni naslov ali pristen Facebook, Google ali Apple račun. Vsak uporabnik je pooblaščen za izvedbo samo ene registracije in mora zagotoviti resnične in točne osebne podatke. Uporabnik mora podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, posodabljati. Izvajanje več registracij s strani enega uporabnika z uporabo lažnih podatkov ali zagotavljanjem enakih identifikacijskih podatkov (kot je telefonska številka ali številka bančnega računa) kot del več registracij se šteje za kršitev teh pogojev in upravljavec je pooblaščen, da prekliče tak račun. Uporabnik je dolžan uporabljati storitev in upravljati svoj uporabniški račun samo prek naprave, ki ni v skupni rabi z drugim uporabnikom storitve.
  3. Uporabnik lahko kadarkoli in brez navedbe razloga pisno zahteva ukinitev svojega uporabniškega računa v storitvi ter to zahtevo naslovi na upravljavca.
  4. Uporabnik mora svoje podatke za prijavo v storitev hraniti v tajnosti in ni pooblaščen, da bi tretji osebi dovolil uporabo njegovega uporabniškega računa. V primeru kršitve te obveznosti je uporabnik odgovoren za vso škodo, ki bi nastala v zvezi z uporabo njegovega uporabniškega računa s strani tretje osebe. Iz varnostnih razlogov mora uporabnik za dostop do storitve uporabiti edinstveno geslo, ki se razlikuje od podatkov za dostop do njegovega e-poštnega predala in drugih podatkov za prijavo, ki se uporabljajo na spletu.
 3. NAGRADE

  1. Upravljavec nastopa kot ponudnik storitve cashback, in sicer uporabniku zagotavlja storitev, ki vključuje aktivnosti, namenjene zagotavljanju in izplačilu nagrad iz plačane cene storitev in blaga, ki jih zagotavljajo pogodbeni partnerji upravljavca, ki to blago in storitve ponujajo (v nadaljevanju “partnerji”). V zameno za zagotavljanje storitev upravljavec pobira provizijo (v nadaljevanju “provizija”). Upravljavec v nobenem primeru ni prodajalec blaga ali ponudnik storitev, ki je predmet nakupa ali naročila, in ne odgovarja za njihovo dostavo in morebitne okvare. Zoper upravljavca tudi ni mogoče uveljavljati drugih pravic v zvezi z nakupom. Upravljavec in uporabnik potrjujeta, da je pogodbeno razmerje med njima vzpostavljeno kot pogodba o vračilu denarja v skladu s §1746 zakona št. 89/2012 v zbirki Civilnega zakonika, in ni pogodba o posredovanju v skladu s §2445-2445 zakona št. 89/2012 v zbirki Civilnega zakonika.
  2. Trenutni znesek nagrade za nakup blaga in storitev pri posameznih partnerjih je določen v njihovem profilu znotraj vmesnika storitve. Osnovo za izračun nagrade (tj. ali vključuje davke in druge pristojbine, stroške pošiljanja in uporabo načina plačila, popuste itd.) določi partner in se lahko med posameznimi partnerji razlikuje.
  3. Za pridobitev nagrade je bistveno, da je uporabnik ob začetku nakupa blaga ali storitev prijavljen v svoj račun pri upravljavcu s klikom na povezavo v profilu zadevnega partnerja v vmesniku storitve. Nastavitve uporabnikovega brskalnika na končni napravi morajo omogočati shranjevanje cookies. Tehnologijo, ki zagotavlja povezavo med storitvijo in partnerji ter identifikacijo nakupa, zagotavlja tretja oseba in upravljavec ne more jamčiti za delovanje in samodejno knjiženje nagrade. Upravljavec ni odgovoren za morebitno neuspešno knjiženje nagrade. Uporabnik je dolžan uporabljati storitev samo prek naprave, ki ni v skupni rabi z drugim uporabnikom storitve.
  4. Nagrada za nakup bo uporabniku običajno pripisana v 48 urah po zaključku nakupa v obliki registrirane nagrade, ki čaka na potrditev s strani partnerja (v nadaljevanju “registrirana nagrada”). V primeru, da registrirana nagrada ni pripisana uporabnikovemu računu v tem roku, lahko uporabnik vloži pritožbo glede pripisa registrirane nagrade v okviru tako imenovane garancije zadovoljstva, kot je opisano v členu 3.7. Nato partner običajno potrdi registrirano nagrado v obdobju 70 dni od datuma nakupa, ustrezna nagrada pa bo knjižena na račun uporabnika kot potrjena nagrada za izplačilo (v nadaljevanju “potrjena nagrada”). Nagrada za izplačilo ne bo potrjena v primeru, da katera od pogodbenih strank odstopi od pogodbe. Potrjene nagrade je mogoče izplačati od 1 € naprej.
  5. Poleg nagrad za nakup blaga ali storitev je mogoče pridobiti tudi bonus nagrade (“bonus nagrade”). Bonus nagrade je mogoče pridobiti na primer za sodelovanje v tekmovanjih ali marketinških dogodkih, za določene dosežke, kot je namestitev dodatka za brskalnik ali priporočanje storitve (člen 3.6), ali kot nadomestilo za dodatne nagrade, pripisane v okviru garancije zadovoljstva. Bonus nagrade je mogoče izplačati, če ima uporabnik na računu uporabnika vsaj 5 € neplačanih potrjenih nagrad za nakupe blaga in storitev, pod pogojem, da lahko upravljavec ta prag v posebnih primerih zniža ali poveča. Veljavnost bonus nagrad je 2 leti od knjiženja na račun uporabnika, razen če upravljavec določi drugače. Bonus nagrade, ki niso izplačane v času njihove veljavnosti, so zasežene in uporabnik ni upravičen do njihovega izplačila.
  6. Upravljavec omogoča uporabniku, da prejme bonus nagrado za priporočilo storitve. Storitev je mogoče priporočiti prek osebne edinstvene napotitvene povezave, ki je na voljo na www.tipli.si/priporoci-prijateljem. Za na novo registriranega prek takšne referenčne povezave, ki opravi vsaj en nakup prek storitve in doseže 2,5 € v potrjenih nagradah (ta prag lahko operater v posebnih primerih zniža ali poveča), bo uporabnik prejel bonus nagrado, katerih dejanski znesek in drugi pogoji za njegovo pridobitev, zlasti omejitev števila tako pridobljenih bonus nagrad, so določeni v vmesniku storitve (www.tipli.si/priporoci-prijateljem). Upravljavec ima pravico kadar koli spremeniti višino bonus nagrade za priporočilo storitve, kot tudi druge pogoje za njeno pridobitev. Strogo je prepovedano objavljati osebno referenčno povezavo na spletnih mestih partnerjev ali njihovih profilih v družbenih medijih.
  7. Upravljavec uporabnikom zagotavlja tako imenovano garancijo zadovoljstva. V primeru, da registrirana nagrada ni pripisana v 48 urah od trenutka nakupa pri partnerju in so izpolnjeni vsi pogoji teh pogojev poslovanja, bo upravljavec uporabniku zagotovil nadomestilo v obliki bonus nagrade oz. druge ugodnosti po lastni presoji na podlagi zahtevka.
  8. Za izplačilo nagrade mora ponudnik imeti izpolnjen uporabniški račun, vključno s telefonsko številko in številko bančnega računa na isto ime kot uporabniški račun v storitvi. Potrjene nagrade lahko izplačate že od 0,05 €. Bonus nagrade je mogoče unovčiti, če ima uporabnik na računu uporabnika vsaj 5 € neplačanih potrjenih nagrad za nakupe blaga in storitev, pod pogojem, da lahko operater v posebnih primerih zmanjša ali poveča to omejitev. Nagrade se izplačajo na zahtevo uporabnika, podano prek vmesnika storitve.
  9. Upravljavec uporabniku ni dolžan zagotoviti nobene oblike nagrade in uporabnik ni upravičen do izplačila nagrade. Zlasti nagrada ne bo izplačana, če:
   1. Zaradi razlogov na strani uporabnika, ko opravljenega nakupa ni mogoče identificirati;
   2. Nagrada ni potrjena nagrada (tj. partner iz kakršnega koli razloga ni potrdil plačila nagrade) ali bonus nagrada;
   3. Minimalni limit za izplačilo nagrade ni bil dosežen;
   4. Nagrada je v skladu s temi določili in pogoji potekla;
   5. Uporabniški račun bo preklican pred vložitvijo vloge za izplačilo nagrade;
   6. Partner operaterju ne bo plačal provizije za omogočanje opravljenega nakupa;
   7. Nagrada je bila pridobljena s sočasno kršitvijo teh določil in pogojev.
  10. V primeru koriščenja popusta (koda za popust, kupon, darilni bon, točke zvestobe iz programa), ki ne izvira iz storitve, nagrada morda ne bo pripisana na uporabnikov račun.
  11. Uporabnik ni upravičen do neposrednega stika s partnerji, da bi zahteval izplačilo kakršne koli nagrade, in se zavezuje, da bo vsa vprašanja v zvezi s storitvijo rešil z upravljavcem.
  12. Uporabnik potrjuje, da so lahko nagrade predmet obdavčitve v skladu z veljavno zakonodajo in da je uporabnik sam odgovoren za takšno obdavčitev.
  13. Uporabnik je seznanjen, da v primeru, da vsaj ena nagrada za nakup blaga in storitev ni knjižena na uporabnikov račun v dveh letih, izgubi vse neporabljene nagrade na računu stranke. V takem primeru bodo nagrade zasežene brez povračila.
 4. POPUSTI

  1. Ponudnik poleg nagrad uporabnikom posreduje tudi informacije o popustih in kuponih za popuste, ki jih zagotavljajo partnerji in jih je mogoče uporabiti za nakupe. Podatki o popustih so izključno podatki, ki jih posredujejo partnerji in upravljavec ne odgovarja za njihovo točnost, popolnost in uporabnost ter ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala z njihovo uporabo.
  2. Podatki, ki jih ponuja storitev, so zgolj informativne narave in v nobenem primeru ne predstavljajo ponudbe (predloga za sklenitev pogodbe) ali javne obljube s strani partnerjev ali upravljavca. Razen če iz informacij, ki jih je uporabnik pridobil neposredno od partnerja, ne izhaja drugače, ni zakonske pravice do popustov, razkritih v storitvi, in ti popusti niso pravno izvršljivi. Upravljavec ni odgovoren za preklic popustov, njihovo omejitev ali kakršno koli drugo spremembo pogojev popustov s strani partnerjev.
 5. VAROVANJE ZASEBNOSTI

  1. Politika zasebnosti in varstva podatkov za osebne podatke, posredovane v povezavi z delovanjem storitve, je predstavljena v ločenem dokumentu, ki je na voljo na www.tipli.si/soglasje-za-obdelavo-osebnih-podatkov in je sestavni del teh pogojev poslovanja. S strinjanjem s temi pogoji se uporabnik strinja tudi s tem pravilnikom o zasebnosti.
 6. KONČNE DOLOČBE

  1. Uporabnik ni pooblaščen za uporabo storitve v nasprotju z zakonitimi interesi in/ali namenom upravljavca, zlasti z izogibanjem načelom delovanja storitve.
  2. Upravljavec si pridržuje pravico, da po lastni presoji in glede na naravo kršitve zadrži ali ne izplača nagrade in/ali ukine uporabnikov račun brez nadomestila v primeru kakršne koli kršitve teh pogojev ali zavezujočih pravnih predpisov s strani uporabnika.
  3. Uporabnik se zaveda, da lahko komponente storitve ali njene vsebine, vključno z informacijami, predstavljajo intelektualno lastnino, zaščiteno z zakonom. Uporabnik je pooblaščen za uporabo storitve izključno prek spletnega vmesnika, ki je na voljo na spletnem naslovu www.tipli.si ali z uporabo mobilne aplikacije Tipli za namen, ki ga je predvidel upravljavec. Če ga zanima, lahko uporabnik v svoj brskalnik namesti dodatek Tipli, da ob obisku njihovega spletnega mesta od partnerjev prejema avtomatska obvestila o morebitnih nagradah. Storitve, njenih delov ali vsebine ni dovoljeno uporabljati za noben drug namen brez predhodnega soglasja upravljavca ali ustreznih imetnikov pravic, zlasti partnerjev
  4. Uporabnik med uporabo storitve ne sme uporabljati postopkov, programskih orodij ali skript, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje storitve, zlasti motili njeno delovanje ali povzročili nepotrebno obremenitev zanjo. Uporabnik ne sme izvajati nobenih dejavnosti, ki bi lahko predstavljale nepooblaščen poseg v storitev glede na njen namen in delovanje.
  5. Upravljavec si pridržuje pravico, da storitev začasno onemogoči, zlasti zaradi tehničnih težav ali rednega vzdrževanja. Poleg tega si upravljavec pridržuje pravico, da storitev kadar koli spremeni ali prekine njeno zagotavljanje. Upravljavec ni odgovoren za morebitne izgube, ki jih utrpijo uporabniki zaradi nedostopnosti, sprememb ali prenehanja storitve.
  6. Upravljavec je pooblaščen, da te pogoje kadarkoli enostransko spremeni v razumnem obsegu, zlasti zaradi sprememb storitve, sprememb s strani upravljavca ali sprememb zavezujočih zakonskih predpisov. Upravljavec bo uporabnika obvestil o predlaganih spremembah pogojev najmanj 14 dni pred začetkom veljavnosti novih pogojev, in sicer preko storitve ali preko sporočila, poslanega na registrirani elektronski naslov uporabnika. Uporabnik ima pravico zavrniti predlagane spremembe pogojev tako, da zahteva ukinitev svojega uporabniškega računa v storitvi ali da storitve ne uporablja več.
  7. Vsa razmerja med upravljavcem in uporabnikom urejajo ti pogoji in zavezujoči pravni predpisi Češke republike, zlasti zakon št. 89/2012 v zbirki Civilnega zakonika, z izjemo primerov, ko uporabnik kot potrošnik sme biti prikrajšan za varstvo, ki mu ga zagotavljajo določbe drugih pravnih predpisov, od katerih ni dovoljeno odstopati.
  8. Vse spore med upravljavcem in uporabnikom bodo reševala pristojna sodišča Češke republike.
  9. V primeru potrošniškega spora med upravljavcem in uporabnikom, ki ga ni mogoče rešiti sporazumno, je uporabnik upravičen podati predlog za izvensodno rešitev takega spora pri pristojnem organu za reševanje spora. - Sodno reševanje potrošniških sporov: Centralni inšpektorat Češke trgovinske inšpekcije - Oddelek ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, elektronski naslov: [email protected], spletna stran: adr.coi.cz. Uporabnik lahko uporabi tudi spletno platformo za reševanje sporov, ki jo je vzpostavila Evropska komisija in je na voljo na naslednjem naslovu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  10. Uporabnik se lahko kadar koli obrne na upravljavca z morebitnimi pritožbami preko elektronskega naslova, navedenega v poglavju 6.14 teh pogojev. Uporabnik se lahko obrne tudi na ustrezne državne nadzorne organe na posameznem področju. Inšpekcijo skladnosti z zakonom št. 634/1992 o varstvu potrošnikov izvaja češka trgovinska inšpekcija v obsegu, ki ga določa zakon.
  11. Ti pogoji so sestavljeni v češkem jeziku, pogodbe na njihovi podlagi pa se lahko sklepajo izključno v češkem jeziku.
  12. Neveljavnost ali neučinkovitost katere koli določbe teh pogojev ne vpliva na veljavnost in učinkovitost drugih določb.
  13. Veljavna in učinkovita različica pogojev je vedno na voljo na naslednjem naslovu: www.tipli.si/pogoji.
  14. Upravljavca lahko kadar koli kontaktirate preko elektronskega naslova: [email protected].
  15. Ta različica pogojev velja od 1. januarja 2018.

Ali želite izgubiti do vsakega spletnega nakupa?

Samo brezplačno se registrirajte in nikoli ne boste zamudili nobene nagrade.

Na vaš novi račun takoj 10 € Za vsak nakup boste prejeli dodatno bonus nagrado v enakem znesku. Skupaj lahko zaslužite do 10 €. za svoje nakupe.

- ali -
Z registracijo se strinjate s pogoji uporabe in z obdelavo osebnih podatkov.
Že imate račun? Vpišite se